ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

П'ятниця, 22 березня 2013, 13:56

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) повідомляє, що  річні  Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня  2013  року о  13.00  годині в   приміщенні    Федерації   профспілок    України    за  адресою: м. Київ, майдан Незалежності, 2, кімната 445.

 

 

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
 2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2012 рік.
 4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2012 рік.
 5. Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2012 рік.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2012 рік.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2012 рік.
 8. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2012 рік.
 9. Розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2012 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.
 10. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
 11. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2013 рік.
 12. Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця”.
 13. Обрання члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
 14. Про надання безповоротної фінансової допомоги Голові Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” для придбання квартири.
 15. Про внесення змін до Статуту ДП “САКСЬКА ГІДРОГЕОЛОГІЧНА РЕЖИМНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СТАНЦІЯ” ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.
 16. Про внесення змін до Статуту ДП “ХМІЛЬНИЦЬКА ГІДРОГЕОЛОГІЧНА РЕЖИМНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СТАНЦІЯ” ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.
 17. Про внесення змін до Статуту ДП “ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРГЕОКАПТАЖМІНВОД” ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.
 18. Про внесення змін до Статуту ДП “ХАРКІВСЬКА ГІДРОГЕОЛОГІЧНА РЕЖИМНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СТАНЦІЯ” ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.
 19. Про внесення змін до Статуту ДП “СЛОВ’ЯНСЬКА ГІДРОГЕОЛОГІЧНА РЕЖИМНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СТАНЦІЯ” ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.
 20. Про внесення змін до Статуту ДП “ГІДРОГЕОЛОГІЧНА РЕЖИМНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СТАНЦІЯ” ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”      (м.Ужгород) та затвердження його в новій редакції.
 

 

 

Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 25 квітня 2013 року о 12 годині 00 хвилин, закінчення о 12 годині 50 хвилин за місцезнаходженням Федерації профспілок України за адресою: м. Київ, майдан Незалежності, 2, кімната 445.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства є 19 квітня 2013 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного річних  Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 05 квітня 2013 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення річних  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота М.В.

 

Довідки за телефоном: (044) 289-01-11.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2012 рік

                                                                            тис.грн

Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”                                                               М.В. Субота