ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЗА 2014 РІК

28.04.2015 р.

                                       Основні відомості про емітента

1. Повне найменування      

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО- ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №770378

3. Дата проведення державної реєстрації

17.05.1999

4. Територія (область)                                              

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

808464100,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                

0

 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного  капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

 

0

 

8. Середня кількість працівників (осіб)

  93

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності                  

Код за КВЕД

[2010]Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

70.10

[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  

68.20

[2010]Діяльність лікарняних закладів

86.10

 

Повна річна інформація емітента за 2014 рік

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал