ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Повідомлення про проведення загальних зборів 25.04.2014

24.03.2014

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) повідомляє, що  річні  Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня  2014  року об 11.00 годині  в приміщенні  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”    за  адресою: м. Київ,  вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 503.

 

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
 2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.
 3. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2013 рік.
 4. Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2013 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2013 рік.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2013 рік.
 7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2013 рік.
 8. Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2013 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік.
 9. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2014 рік.
 10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України  “Укрпрофоздоровниця” у новій редакції.
 11. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
 12. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.
 13. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
 14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
 15. Про внесення змін до складу комісії з припинення ДП “Підприємство матеріально-технічного  забезпечення” ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” шляхом приєднання до ДП “Санаторій “Победа” для дітей з батьками” ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”.
 16. Про  внесення змін до рішення річних  Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2012 №Зб-23/18 “Про внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.02.2011 №Зб-20/15 “Про припинення Дочірнього підприємства “Сільськогосподарське підприємство “Урожайное” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю “Сільськогосподарське підприємство “Урожайное”.

 

    Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 25 квітня 2014 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 503.

   Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства є 18 квітня 2014 року.

  Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

    Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного річних  Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 05 квітня 2014 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.

    Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення річних  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.

 

            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2013 рік

                                                                                         (тис. грн.)

             Наглядова рада ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

          Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  24.03.2014р. №56(1809).

          Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 В.о. Голови Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"__________ О.М.Троценко