ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

10.01.2022

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових  загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного позачергових Загальних  зборів   акціонерів  Товариства, які  відбудуться 21 січня 2022 року  об  11.00  годині  за адресою: місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

            Порядок реєстрації акціонерів для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства залишаються без змін.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.

Доповнення до проекту порядку денного

(переліку питань, включених до проекту порядку денного):

 

8. Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення:

1.Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» Фленька Володимира Юрійовича на підставі Постанови Президії ФПУ у зв’язку з припиненням повноважень голови Закарпатської обласної ради профспілок.

 

9. Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.   

 

Проект рішення:

Обрати членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" шляхом простого голосування на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2024р. включно) до переобрання:

1. ЧЕРНИША Валерія Сергійовича

 

Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства (додається).
 2. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Суботу М.В.
 3. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови повного виконання цивільно-правового-договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства.
 4. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства.

 

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.