ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

 11.08.2020р.

 ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ ДО 9 (ДЕВ'ЯТОГО) ПИТАННЯ «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2019 рік; затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік», включеного до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які відбудуться 27 серпня 2020 року та запропонований акціонером Товариства – Федерацією професійних спілок України, який володіє 92,92 % статутного капіталу Товариства: 

 1.                 Затвердити наступний порядок розподілу прибутку в сумі                       29 580 411,19 гривень (двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот вісімдесят тисяч чотириста одинадцять  гривень 19 коп.):

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

65,5946%

19 403 138,40 грн.

Резервний (страховий) фонд

            5%

          1 479 020,56 грн

Нерозподілений прибуток

29,4054%

8 698 252,23 грн.

 2. Розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» визначити в сумі 1,20 гривень (одна гривня двадцять коп.). Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 19 403 138,40 грн., а саме:

 ·        Федерації профспілок України в сумі –18 029 624,40 грн.,

 ·        Фонду соціального страхування України  в сумі – 1 373 514,00 грн.,

 провести в строк до 28 січня 2021 року згідно чинного законодавства.

             3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2019 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  50 770,6 тис. грн.:

 

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

50%

25 385,30 тис. грн.

Резервний (страховий) фонд

      5%

     2 538,53 тис. грн.

Нерозподілений прибуток

   45%

   22 846,77 тис. грн.

 4.                       Резервний фонд дочірніх підприємств направляти на покриття непередбачених витрат і збитків від стихійних лих (повінь, буревії тощо).

 5.                       Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31 грудня 2020 року .

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ДО 34 (ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО) ПИТАННЯ «Про відчуження будівель та споруд ДП «Санаторій для батьків з дітьми «Дубки», що розташований за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Мінеральна, 2», включеного до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які відбудуться 27 серпня 2020 року та запропонований акціонером Товариства – Федерацією професійних спілок України, який володіє 92,92 % статутного капіталу Товариства: 

 1.      Дозволити відчуження будівель та споруд ДП «Санаторій для батьків з дітьми «Дубки», у складі: адмінкорпусу літ. А площею 680,6 кв.м., головного корпусу літ. В площею 928,4 кв.м., їдальні літ. Г площею 402,1 кв.м., сараю літ. Д площею 28,7 кв.м., гаражу-майстерні літ. З площею 457,3 кв.м., котельні-басейну літ. И площею 380,7 кв.м., бензоскладу літ. К площею 21,3 кв.м., водонапірної вежі літ. Л площею 25,0 кв.м., вбиральні літ. Ж площею 30,1 кв.м., сараю літ. М площею 12,7 кв.м., сарай літ. Н площею 7,3 кв.м., альтанки літ. С площею 7,5 кв.м, альтанка літ. Т площею 7,5 кв.м, навісу літ. Ч, площею 61,5 кв.м., навісу літ. Ю площею 4,0 кв.м, навісу літ. Ф 71,3 кв.м), навісу літ. Е площею 192,0 кв.м, навісу літ. Є площею 192,0 кв.м, котельні літ. І площею 15,1 кв.м, навісу літ. Й площею 168,0 кв.м, навісу літ. Ї площею 192,0 кв.м, альтанки літ. О площею 9,0 кв.м, роздягальні літ. П площею 18,0 кв.м, роздягальні літ. Р площею 18,0 кв.м, навісу літ. У площею 29,7 кв.м, замощення № І площею 2265,0 кв.м, ігрового майданчика №ІІ площею 199,5 кв.м, ігрового майданчика №ІІІ площею 199,5 кв.м, ігрового майданчика №ІV площею 238,7 кв.м, ігрового майданчика №V площею 132,0 кв.м,  ігрового майданчика №VІ площею 49,5 кв.м, ігрового майданчика №VІІ площею 320,0 кв.м, ігрового майданчика №VІІІ площею 720,0 кв.м, ігрового майданчика №ІХ площею 39,0 кв.м, що розташовані за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Мінеральна, 2, шляхом продажу за конкурсом за ринковою вартістю, визначеною на підставі незалежної оцінки. за умови погодження Київською обласною радою професійних спілок у встановленому порядку.

 2.      Доручити Голові Правління Товариства (Субота М.В.) укласти договір купівлі-продажу об’єктів нерухомості, зазначених в пункті 1 цього рішення, та підписати акт приймання-передачі вказаного майна.