ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

             

Протокол

реєстраційної комісії

річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

м. Київ                                                                                                                             22.04.2020р.

             Згідно Постанови Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 17.03.2020р.  №Р2-8 “Про обрання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” обрано Реєстраційну комісію Товариства в складі 2 осіб:

           -  Лужбіна Надія Борисівна - начальник юридичного управління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”;
           -  Кубраченко Андрій Анатольович, начальник відділу корпоративних відносин ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

            На засіданні Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії обрано – Лужбіну Н.Б. (Протокол № 1 від 22.04.2020р.).

Реєстраційна комісія здійснила свої повноваження по реєстрації акціонерів на річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” (код ЄДРПОУ 02583780), які призначено на 22.04.2020 року за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кім. 501.

Реєстрацію розпочато о 10 год. 00 хв. Реєстрацію закінчено о 10 год. 50 хв..

Про проведення Загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були повідомлені рекомендованими листами не менш як за 30 днів від дати проведення Загальних зборів:

 1. Листи акціонерам про проведення річних Загальних зборів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”:

Федерація професійних спілок України – лист від  17.03.2020р.  №09-16/330.

Фонд соціального страхування України – лист від 17.03.2020р. №09-16/331.

Реєстрація відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних  Загальних зборах акціонерів станом на 15.04.2020р.

                Дані реєстру акціонерів:

Статутний капітал акціонерного товариства 808464100 (вісімсот вісім  мільйонів чотириста шістдесят чотири  тисячі сто) гривень, який розподіляється на 16169282 прості іменні акції номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) гривень.

Кількість акцій, які знаходяться у власності акціонерів 16169282 шт., що складає 100% від статутного капіталу. Привілейованих акцій немає. Акцій, які придбані товариством, немає.

Кворум на Загальних зборах визначається кількістю повністю оплачених акцій, таким чином акцій з правом голосу на Загальних зборах - 16169282 шт., а без права голосу - 0,00 шт.

Згідно переліку акціонерів в Товаристві є два акціонери - юридичні особи.

Результати реєстрації:

            Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” не зареєструвалось  жодного акціонера які мають право брати участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

            Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів не досягнуто. Річні загальні збори акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” вважати такими, що не відбулися.

 

Голова Реєстраційної комісії                                    підпис                                     Н.Б. Лужбіна 

Член Реєстраційної  комісії                                       підпис                                    А.А. Кубраченко

                                                                                            печатка