ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ ДО 10 (ДЕСЯТОГО) ПИТАННЯ «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за  2018 рік; затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік, визначення способу виплати дивідендів», включеного до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які відбудуться 18 квітня 2019 року та запропонований акціонером Товариства – Федерацією професійних спілок України, який володіє 92,92 % статутного капіталу Товариства:

1.      Затвердити наступний  порядок  розподілу прибутку в сумі 21 495 783,13 гривень (двадцять один мільйон чотириста дев’яносто п’ять тисяч сімсот вісімдесят три  гривні 13 коп.):

На виплату дивідендів
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

81,238%

17 462 824,56 грн.

Резервний (страховий) фонд

5%

1 074 789,16 грн.

Нерозподілений прибуток

13,762%

2 958 169,41 грн.

     2. Розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» визначити в сумі 1,08 гривень. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  17 462 824,56 грн., а саме :

·         Федерації профспілок України в сумі –16 226 661,96 грн.,

·         Фонду соціального страхування України  в сумі – 1 236 162,60 грн.,

     провести в строк до 28 вересня 2019 року згідно чинного законодавства.

        3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2018 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  24 240,5 тис. грн.:

На виплату дивідендів
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

50%

12120,25 тис. грн.

Резервний (страховий) фонд

      5%

     1212,0 тис. грн.

Нерозподілений прибуток

   45%

    10908,25 тис. грн.

        4. Резервний фонд дочірніх підприємств направляти на покриття непередбачених витрат і збитків від стихійних лих (повінь, буревії тощо).

  5. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 28 вересня 2019 року .

 6. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» провести безпосередньо акціонерам шляхом перерахування грошових коштів на їх поточні рахунки.

                                                                                                             29.03.2019 р.