ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст повідомлення

ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" повідомляє, що 10 квітня 2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" (протокол №Зб-35 від 10.04.2018р.) було прийнято рішення про виплату дивідендів.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 18 травня 2018 року (рішення Наглядової ради від 24.04.2018р. протокол №Р-10);

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 11480190,22грн; (на виплату дивідендів спрямувати 95% чистого прибутку  отриманого за 2017 рік в сумі 4677778,10 грн., та частину нерозподіленого прибутку за минулий період  до 2017 року в розмірі 6802412,12 грн.).

Розмір дивідендів на одну акцію Товариства визначити в сумі 0,71 грн.

Строк виплати дивідендів: початок 01.06.2018 - кінець 28.09.2018;

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки;

Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): виплата кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат: до 28.06.2018р., до 28.07.2018р., до 28.08.2018р., до 28.09.2018р.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

_М.В. Субота_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

_24.04.2018р._”
(дата)