ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента"

  І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”
2. Код за ЄДРПОУ: 02583780
3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50
5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

   ІІ. Текст повідомлення

 З 19.03.2018р. на підставі власного бажання у формі письмового повідомлення Товариства без рішення Наглядової ради достроково припинено повноваження члену Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" – Саєнку Володимиру Володимировичу (дата вчинення дії 19.03.2018р.).
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення за його бажанням (19.03.2018р.) та керуючись п.7.40 Статуту ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Обгрунтування змін: у зв’язку з письмовим повідомленням за власним бажанням.
 Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
 Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
 Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
 Посадова особа  не володiє пакетом акцій емітента.
 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.05.2016р.
 Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено. 

 ІІІ. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління __________
(підпис) 
__Субота_Микола Васильович_
(ініціали та прізвище керівника) 
   М. П.  19.03.2018р.
(дата)