ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 25.04.13

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 02583780

1.4. Місцезнаходження емітента: 01019, м. Київ, а/с. 34

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : (044)289-01-11, (044)289-76-50

1.6. Електронна поштова адреса емітента : corporate@ukrzdrav.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : www.ukrzdrav.com

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

 

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 25 квітня 2013 року припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Ушакова Едуарда Дмитровича. Підставою для прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів Товариства від 25.04.2013. №Зб-24/27 “Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” було звільнення з посади.

 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Ушакова Едуарда Дмитровича звільнено з посади члена Наглядової ради Товариства.

 

Перебував у складі Наглядової ради 1 рік 11 місяців.

 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: директор Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.  Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 25 квітня 2013 року припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Таранчука Анатолія Олексійовича.

 

Підставою для прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів Товариства від 25.04.2013. №Зб-24/27 “Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” було прийняття Постанови Президії ФПУ від 28.03.2013р. №П-17-8.

 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Таранчука Анатолія Олексійовича звільнено з посади члена Наглядової ради Товариства.

 

Перебував у складі Наглядової ради 1 рік 11 місяців.

 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: голова ЦК Профспілки працівників машинобудування та металообробки України.

 

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 25 квітня 2013 року обрано члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Санченка Сергія Павловича. Підставою для прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів Товариства від 25.04.2013р. №Зб-24/28 “Обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради” було припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

 

Посадову особу обрано на термін дії основного складу Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” до переобрання.

 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

Зміни у персональному складі посадових осіб, а саме Наглядової ради,  відбулися, так як відбулася зміна складу Наглядової ради Товариства.

 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Санченка Сергія Павловича призначено на посаду члена Наглядової ради.

 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: радник директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Голова Правління ПрАТ “Укрпрофтур”.

 

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 

 

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 25 квітня 2013 року обрано члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Романюка Олексія Івановича.

 

Підставою для прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів Товариства від 25.04.2013р. №Зб-24/28 “Обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради” було припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

 

Посадову особу обрано на термін дії основного складу Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” до переобрання.

 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

Зміни у персональному складі посадових осіб, а саме Наглядової ради,  відбулися, так як відбулася зміна складу Наглядової ради Товариства.

 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Романюка Олексія Івановича призначено на посаду члена Наглядової ради.

 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: голова Професійної спілки працівників житлового-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України.

 

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади Голова Правління

__________
(підпис)

___М.В. Субота__
(ініціали та прізвище керівника)

 

М. П.

______25.04.2013р._______ ”
(дата)