ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст повідомлення

ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" повідомляє, що 26 квітня 2017 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" (протокол №Зб-34 від 26.04.2017року) було прийнято рішення про виплату дивідендів.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 22 травня 2017 року (рішення річних Загальних зборів акціонерів  від 26.04.2017р. протокол Зб-34);

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів: 10666724,06 грн. (із розрахунку 0,65 грн. на одну просту іменну акцію);

Строк виплати дивідендів: з  01.06.2017р. по  29.09.2017р.;

Спосіб виплати дивідендів : безпосередньо акціонерам на їх поточні рахунки;

Порядок виплати дивідендів - виплата  кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. Дати таких виплат: до 29.06.2017р., до 29.07.2017р., до 29.08.2017р., до 29.09.2017р.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

_М.В. Субота_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

_26.04.2017р._”
(дата)