ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного річних Загальних  зборів   акціонерів  Товариства, які  відбудуться 26 квітня 2017  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501. (Первинна об’ява про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” була опублікована в газеті “Відомості НКЦПФР”                     № 56(2561)  23.03.2017р.):

Доповнення до проекту порядку денного

(переліку питань, що виносяться на голосування):

 

      27. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.

                 Проект рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 15 фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання (додається).

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства (додається).

3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздо­ровниця» Суботу М.В.

4. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови пов­ного виконання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства.

5. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

28. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

                 Проект рішення:

1. Обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 5 (п’ять) осіб строком на 3 роки до переобрання (додається).

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства (додається).

3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В.

4. Укласти цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.

5. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв’язку зі зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

29. Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

                  Проект рішення:

1. Припинити «Підприємство «Курорт» – Дочірнє підприємство Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 02576922,       м. Київ, вул. Трутенка, 6) шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

2. Призначити ліквідаційну комісію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

3. Зобов’язати ліквідаційну комісію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»:

– протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення здійснити всі необхідні дії, спрямовані на повідомлення органа, який здійснив державну реєстрацію, про перебування «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в процесі ліквідації;

– у передбачений законом строк з моменту призначення ліквідаційної комісії «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» опублікувати відповідну інформацію про ліквідацію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у друкованих засобах масової інформації із зазначенням двомісячного терміну подання кредиторами заяв про свої претензії згідно з чинним законодавством;

– після закінчення терміну на виявлення кредиторів скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження засновнику;

– звітувати про результати діяльності ліквідаційної комісії «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», а також виконувати інші функції, передбачені законодавством.

4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», що ліквідується, два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо ліквідації юридичної особи.

5. Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», який передбачає наступні заходи:

– звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття засновником рішення про ліквідацію, до органу, який здійснив державну реєстрацію з повідомленням про припинення «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом ліквідації;

– звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до органів державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та організацію позапланових перевірок;

– анулювання статусу платника ПДВ, єдиного податку;

– організація комплексу робіт щодо звільнення працівників «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у зв’язку з ліквідацією;

– розгляд вимог кредиторів, заявлених до «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом ліквідації;

– закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– проведення інвентаризації та оцінки майна «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– стягнення дебіторської заборгованості «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– проведення розрахунків з кредиторами «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– складення та затвердження ліквідаційного балансу «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– закриття поточного банківського рахунку;

– зняття «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування;

– передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;

– внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо при­пинення «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом ліквідації та організація публікації відповідного оголошення;

– вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію «Під­при­єм­ство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акці­о­нерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» як юридичної особи.

6. Встановити п’ятимісячний строк для проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  13.04.2017р. № 71 (2576).

           

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                  

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                            12.04.2017р.