ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 23.04.13

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 02583780

1.4. Місцезнаходження емітента: 01019, м. Київ, а/с. 34

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : (044)289-01-11, (044)289-76-50

1.6. Електронна поштова адреса емітента : corporate@ukrzdrav.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : www.ukrzdrav.info

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента.

 

 

2. Текст повідомлення

 

Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 23 квітня 2013 року  припинено повноваження члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Чушенко Наталії Федорівни.

Підставою для прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 23.04.2013р. №Р4-19 "Про обрання та припинення повноважень члена Правління Товариства" була необхідність зміни складу Правління.

Посадова особа Чушенко Наталія Федорівна, яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Правління: 2 роки.

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: заступник начальника фінансово-бюджетного управління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", начальник фінансово-бюджетного управління-головний бухгалтер ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", головний бухгалтер ТОВ "Рута".

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 

Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від  23.04.2013р. обрано члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Троценка Олександра Миколайовича.

Підставою для прийняття рішення Наглядової ради від 23.04.2013р. №Р4-19 "Про обрання та припинення повноважень члена Правління Товариства" було припинення повноважень члена Правління Товариства.

Зміни у персональному складі посадових осіб, а саме Правління, відбулися, так як відбулася зміна складу Правління Товариства.

Посадова особа Троценко Олександр Миколайович  призначена на посаду Член Правління.

Посадова особа не володiє пакетом акцій  емітента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадову особу обрано на термін дії основного складу Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник фінансово-бюджетного управління - головний бухгалтер ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", заступник начальника управління адміністрування єдиного реєстру громадян Державної спеціалізованої фінансової установи Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, начальник контрольно-ревізійного відділу служби моніторингу, внутрішнього контролю та комунікацій Державної спеціалізованої фінансової установи Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, директор з готельного господарства та туризму Концерну "Військторгсервіс", начальник контрольно-ревізійного відділу управління по роботі регіонами Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади Голова Правління

__________
(підпис)

___М.В. Субота__
(ініціали та прізвище керівника)

 

М. П.

______23.04.2013р._______ ”
(дата)