ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПOBІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє,  що позачергові  Загальні  збори  акціонерів  Товариства  відбудуться 15 листопада  2016  року  об  11.00  годині  за адресою:  м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.
        Перелік питань, що виносяться на голосування , згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
            Проект рішення:
           1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у складі:
           Осика Тетяна Вікторівна  - начальник відділу організаційного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
2. Затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
            Проект рішення:
           1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
            Проект рішення:
            1. Обрати  головою  позачергових  Загальних   зборів  акціонерів  Товариства – Саєнка В.В. – заступника Голови Федерації професійних спілок України.
            2.      Обрати  секретарем позачергових  Загальних  зборів  акціонерів Товариства –  Сітайла В.С. - Голову комісії з припинення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
            3. Доручити голові Загальних зборів акціонерів визначити порядок та регламент проведення  позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
4. Про затвердження передавального акту Дочірнього підприємства “Санаторій “Новомосковський” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
            Проект рішення:
            1. Затвердити передавальний акт Дочірнього підприємства “Санаторій “Новомосковський” Закритого акціонерного    товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
5. Про затвердження передавального акту Дочірнього підприємства “Санаторій “Затока” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
            Проект рішення:
           1. Затвердити передавальний акт Дочірнього підприємства “Санаторій “Затока” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
6. Про ліквідацію Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
            Проект рішення:
           1. Ліквідувати Дочірнє підприємство “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
7. Про затвердження передавального акту Дочірнього підприємства “Сільгосппідприємство “Промінь” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
            Проект рішення:
            1. Затвердити передавальний акт Дочірнього підприємства “Сільгосппідприємство “Промінь” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
8. Про припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
            Проект рішення:
           1. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Кубраченка Анатолія Володимировича у зв’язку з прийняттям Постанови Президії Федерації професійних спілок України 21.04.2016р. №П-1-22.
9. Про обрання члена Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Ревізійної комісії.
            Проект рішення:
            1. Обрати члена Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” фізичну особу на термін дії основного складу Ревізійної         комісії (до 25.04.2017р. включно) до переобрання Землянську Наталію Геннадіївну, голову Всеукраїнської профспілки  виробничників і підприємців.
    Землянська Н.Г. є представником акціонера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” – Федерації професійних спілок України (розмір  пакета  акцій,    що  належить ФПУ - 92,92%); розмір  пакета  акцій,  що  належить Землянській Н.Г.-0%.
            2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства (додається).
               3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Голову Правління ПрАТ   “Укрпрофоздоровниця” - Суботу М.В.
            4. Укласти цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.
             Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах  акціонерів 15 листопада 2016 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.
            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 09 листопада 2016 року.
            Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.
            Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 26 жовтня 2016 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.
            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.
            Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення позачергових  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.
            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11
            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
 
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  10.10.2016р. №193 (2447).

          

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                  

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                             12.10.2016р.