ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 02583780

1.4. Місцезнаходження емітента: 01019, м. Київ, а/с. 34

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : (044)289-01-11, (044)289-76-50

1.6. Електронна поштова адреса емітента : corporate@ukrzdrav.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації :www.ukrzdrav.info

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 30 жовтня 2012 року припинено повноваження члена Правління Бойка Володимира Олександровича у зв’язку зі звільненням з посади. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. Перебував на посаді члена Правління 1 рік 7 місяців. Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: перший заступник Голови Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, Радник Міністра оборони України, генеральний директор Холдингової компанії “Київщина-Житло”.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 30 жовтня 2012 року припинено повноваження члена Правління Фісенко Людмили Іванівни у зв’язку зі звільненням з посади. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. Перебувала на посаді члена Правління 1 рік 7 місяців. Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: начальник управління організації медичного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, заступник Голови Правління з медичних питань ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи через відсутність кандидатури.

Наглядовою радою ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 30 жовтня 2012 року обрано члена Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Семикопну Тетяну Вікторівну. Посадову особу обрано на термін дії основного складу Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. Зміни у персональному складі посадових осіб, а саме Правління, відбулися, так як відбулася зміна складу Правління Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Семикопну Тетяну Вікторівну призначено на посаду члена Правління. Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: заступник Голови Правління – начальник управління організації медичного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, завідуюча відділенням не коронарогенних захворювань серця, клінічної ревматології, фармакотерапії Державної установи Національної Академії медичних наук України “Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. Академіка М.Д. Стражеска”, завідуюча першим терапевтичним відділенням Клінічного санаторію “Конча-Заспа”.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади

Голова Правління ________________М.В. Субота

01.11.2012р.