ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

                            Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

             ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє,  що позачергові  Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 10 серпня  2016  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

            Проект рішення:

      1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у складі:

           Осика Тетяна Вікторівна  - начальник відділу організаційного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

            Проект рішення:

           1.  Обрати  головою  позачергових  Загальних   зборів  акціонерів  Товариства – Саєнка Володимира Володимировича – заступника Голови Федерації професійних спілок України.

           2.  Обрати  секретарем позачергових  Загальних  зборів  акціонерів Товариства –  Сітайла Валерія Сергійовича, Голову комісії з припинення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

       3. Доручити голові Загальних зборів акціонерів визначити порядок та регламент проведення  позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

3. Про скасування рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2016р. №Зб-31/21 “Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Львів”.

            Проект рішення:

       1. Скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2016р. №Зб-31/21 “Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Львів”.

4. Про скасування рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2016р. №Зб-31/19 “Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Красні зорі”.

            Проект рішення:

       1. Скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2016р. №Зб-31/19 “Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Красні зорі”.

5. Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

            Проект рішення:

            1. Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Паращука Володимира Григоровича у зв’язку з прийняттям  Постанови Президії Федерації професійних спілок України від 21.04.2016р. №П-1-22.

6. Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

            Проект рішення:

            1. Обрати члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” фізичну особу на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р. включно) до переобрання Дубіля Віталія Петровича, голову Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок.Дубіль В.П. є представником акціонера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” – Федерації професійних спілок України (розмір  пакета  акцій,  що  належить ФПУ  92,92%); розмір  пакета  акцій,  що  належить Дубілю В.П. - 0%.

            2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства (додається).

            3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” - Суботу М.В.

            4.  Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

            Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах  акціонерів 10 серпня 2016 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 04 серпня 2016 року.

         Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

        Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 21 липня 2016 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.

           Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення позачергових  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.

            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11

 

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від 06.07.2016р. №126 (2380).

           

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                              05.07.2016р.