ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

           Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Суботи Миколи Васильовича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
 Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Субота Микола Васильович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 1 місяць.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

            Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Саєнка Володимира Володимировича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 4 місяці.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

            Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Семикопної Тетяни Вікторівни прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Семикопна Тетяна Вікторівна, яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 6 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

           Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Троценка Олександра Миколайовича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Троценко Олександр Миколайович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 11 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

            Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мусієнко-Боровика Юрія Олександровича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Мусієнко-Боровик Юрій Олександрович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 6 місяців.Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

            Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Гавловського Олександра Даниловича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Гавловський Олександр Данилович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 1 місяць.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

            Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Владимирова Олександра Аркадійовича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Владимиров Олександр Аркадійович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років  1 місяць.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

           Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Галаченка Олександра Олександровича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.    
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Галаченко Олександр Олександрович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік  6 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Суботу Миколу Васильовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Субота Микола Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Суботу Миколу Васильовича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
Субота Микола  Васильович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Саєнка Володимира Володимировича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Саєнка Володимира Володимировича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник голови Федерації професійних спілок України,
радник Голови Федерації професійних спілок України.
Саєнко Володимир Володимирович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Семикопну Тетяну Вікторівну.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Семикопна Тетяна Вікторівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Семикопну Тетяну Вікторівну обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник Голови Правління – начальник управління організації медичного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, завідуюча відділенням не коронарогенних захворювань серця, клінічної ревматології, фармакотерапії Державної установи Національної Академії медичних наук України “Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. Академіка М.Д. Стражеска”.
Семикопна Тетяна Вікторівна не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Троценка Олександра Миколайовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Троценко Олександр Миколайович  не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Троценка Олександра Миколайовича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник Голови Правління з економічних питань – головний бухгалтер ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, начальник фінансово-бюджетного управління - головний бухгалтер ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", заступник начальника управління адміністрування єдиного реєстру громадян Державної спеціалізованої фінансової установи Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, начальник контрольно-ревізійного відділу служби моніторингу, внутрішнього контролю та комунікацій Державної спеціалізованої фінансової установи Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Троценко Олександр Миколайович  не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мусієнко-Боровика Юрія Олександровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Мусієнко-Боровик  Юрій Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Мусієнко-Боровика  Юрія Олександровича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник відділу капітального будівництва ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, начальник відділу капітального будівництва управління майном, інвестиціями та капітальним будівництвом ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, начальник експлуатаційно-обслуговуючого відділу адміністративно-господарського управління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
Мусієнко-Боровик  Юрій Олександрович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Гавловського Олександра Даниловича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Гавловський Олександр Данилович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Гавловського Олександра Даниловича. обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Генеральний директор ПрАТ “Миргородкурорт”.
Гавловський Олександр Данилович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Владимирова Олександра Аркадійовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Владимиров Олександр Аркадійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Владимирова Олександра Аркадійовича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний лікар ДП Клінічний санаторій “Жовтень” ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”.
Владимиров Олександр Аркадійович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Галаченка Олександра Олександровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Галаченко Олександр Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Галаченка Олександра Олександровича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний лікар ДП “Клінічний санаторій “Хмільник” ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”.
Галаченко Олександр Олександрович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

             Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Кошелю Івана Івановича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Кошеля Іван Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Кошелю Івана Івановича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний лікар ДП “Клінічний санаторій “Карпати” ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”.
Кошеля Іван Іванович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

                                                                                    ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

___ Субота_Микола Васильович
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

______20.05.2016р.____
(дата)