ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”
2. Код за ЄДРПОУ: 02583780
3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50
5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
    На засіданні Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровния" від 18.12.2015р.  з питання "Про Контракт з Головою Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про укладання Контракту з Головою Правління Товариства Суботою Миколою Васильовичем строком дії  п’ять  років, з 30 березня 2016 року до 29 березня 2021 року включно.
    Обрання посадової особи виконано на підставі закінчення строку дії Контракту від 30.03.2011р. з Головою Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Суботою М.В.
    Суботу Миколу Васильовича  обрано на посаду Голови Правління (продовження терміну повноважень).
    Субота Микола Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
    Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
    Не володiє пакетом акцій емітента.
    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
    Строк, на який обрано особу: 5 років (з 30.03.2016р. до 29.03.2021р.).
    Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", Голова Правління ВАТ "Сумський рафінадний завод".
    Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління        __________                       М.В. Субота
                                         (підпис)             (ініціали та прізвище керівника)
 
                                          М. П.                        21.12.2015р.
                                                                             (дата)