ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

ІІ. Текст повідомлення

 

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", які відбулися 24 квітня 2015 року (протокол №Зб-28 від 24.04.2015р.) прийнято рішення "Про ліквідацію Представництва Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" в Закарпатській області" , яким вирішено провести структурні зміни шляхом ліквідації Представництва Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" в Закарпатській області (далі-Представництво).

Причини прийняття такого рішення: значні суми коштів, які спрямовуються на утримання регіонального представництва.

Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів голові Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" доручено здійснити ліквідацію Представництва у встановленому законодаством порядку.

Інформація щодо Представництво.

Повне найменування Представництва: Представництво Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" в Закарпатській області.

Місцезнаходження Представництва: Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Фединця, 7.

Ідентифікаційний код Представництва: 25451689.

Правовий статус субєкта: БЕЗ ПРАВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Функції, які Представництво виконувало: керівництво підприємствами. Забезпечення функціонування закладів, здійснення управління і контроль та координація за фінансово-господарською та лікувально-діагностичною діяльністю підпорядкованих йому закладів відповідно до Положення про Представництво.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

_М.В. Субота_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

_24.04.2015р._”
(дата)