ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780
3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50
5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Казьміної Надії Василівни.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийняття Постанови Президії ФПУ від 23.12.2014р. №П-36-12.
Посадова особа Казьміна Надія Василівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Казьміна Надія Василівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Голова Ради Федерації незалежних професійних спілок Криму.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Пастушенка Володимира Михайловича.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийняття Постанови Президії ФПУ від 23.12.2014р. №П-36-12.
Посадова особа Пастушенко Володимир Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Пастушенко Володимир Михайлович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Голова Донецької обласної ради професійних спілок.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Санченка Сергія Павловича.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі звільнення з посади.
Посадова особа Санченко Сергій Павлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Санченко Сергій Павлович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Радник директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради" прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Шершуна Миколи Харитоновича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
Шершун Микола Харитонович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Шершуна Миколу Харитоновича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р.).
Шершун Микола Харитонович не володіє пакетом акцій емітента.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Федерації профспілок Рівненської області, старший науковий співробітник лабораторії економічного менеджменту інституту Агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, голова Державного комітету Лісового господарства України, Народний депутат Верховної Ради 6 скликання.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради" прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Харьковського Геннадія Петровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
Харьковський Геннадій Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Харьковського Геннадія Петровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р.).
Харьковський Геннадій Петрович не володіє пакетом акцій емітента.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Федерації профспілок Хмельницької області.
 
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради" прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Сітайла Валерія Сергійовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
Сітайло Валерій Сергійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Сітайла Валерія Сергійовича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р.).
Сітайло Валерій Сергійович не володіє пакетом акцій емітента.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Перший заступник голови Правління ПрАТ “Укрпрофтур”, директор Виконавчої дирекції Житомирського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, заступник директора Виконавчої дирекції Житомирського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

                                                                               ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

_М.В. Субота_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

_27.02.2015р._”
(дата)