ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

 

І. Загальна інформація

1. Повне найменування емітента  Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Код за ЄДРПОУ  02583780

3. Місцезнаходження     01019 м.Київ а/с.34

4. Міжміський код, телефон та факс  (044)289-01-11 (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса     corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації       www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення   Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 22 жовтня 2014 року  з питання  " Про припинення повноважень та обрання членів  Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Головенець Галини Іванівни.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі звільнення з посади.

Посадова особа Головенець Галина Іванівна  не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Головенець Галина Іванівна, яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 6 місяців.

Посада, яку обіймала ця особа: заступник Голови Правління з організаційних та адміністративних питань ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 22 жовтня 2014 року з питання "Про припинення повноважень та обрання членів Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"  прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Галаченка Олександра Олександровича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Правління  Товариства.

Галаченко Олександр Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Галаченка Олександра Олександровича обрано на посаду Член Правління.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Правління.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний лікар ДП "Клінічний санаторій "Хмільник" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця".

Галаченко Олександр Олександрович не володіє пакетом акцій емітента. 

 

Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 22 жовтня 2014 року з питання "Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мусієнко-Боровика Юрія Олександровича.

Обрання посадової особи виконано на підставі дообрання складу Правління Товариства.

Мусієнко-Боровик  Юрій Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Мусієнко-Боровика Юрія Олександровича обрано на посаду Член Правління.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Правління.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник відділу капітального будівництва управління майном, інвестиціями та капітальним будівництвом ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, начальник експлуатаційно-обслуговуючого відділу адміністративно-господарського управління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, начальник будівельної ділянки ТОВ “Рубін-Україна”.

Мусієнко-Боровик  Юрій Олександрович не володіє пакетом акцій емітента. 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

 

(дата)