ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОСОБЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780
3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50
5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Казьміної Надії Василівни.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийняття Постанови Президії ФПУ від 23.12.2014р. №П-36-12.
Посадова особа Казьміна Надія Василівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Казьміна Надія Василівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Голова Ради Федерації незалежних професійних спілок Криму.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Пастушенка Володимира Михайловича.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийняття Постанови Президії ФПУ від 23.12.2014р. №П-36-12.
Посадова особа Пастушенко Володимир Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Пастушенко Володимир Михайлович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Голова Донецької обласної ради професійних спілок.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Санченка Сергія Павловича.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі звільнення з посади.
Посадова особа Санченко Сергій Павлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Санченко Сергій Павлович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Радник директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради" прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Шершуна Миколи Харитоновича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
Шершун Микола Харитонович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Шершуна Миколу Харитоновича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р.).
Шершун Микола Харитонович не володіє пакетом акцій емітента.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Федерації профспілок Рівненської області, старший науковий співробітник лабораторії економічного менеджменту інституту Агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, голова Державного комітету Лісового господарства України, Народний депутат Верховної Ради 6 скликання.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради" прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Харьковського Геннадія Петровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
Харьковський Геннадій Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Харьковського Геннадія Петровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р.).
Харьковський Геннадій Петрович не володіє пакетом акцій емітента.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Федерації профспілок Хмельницької області.
 
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради" прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Сітайла Валерія Сергійовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
Сітайло Валерій Сергійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Сітайла Валерія Сергійовича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р.).
Сітайло Валерій Сергійович не володіє пакетом акцій емітента.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Перший заступник голови Правління ПрАТ “Укрпрофтур”, директор Виконавчої дирекції Житомирського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, заступник директора Виконавчої дирекції Житомирського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

                                                                               ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

_М.В. Субота_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

_27.02.2015р._”
(дата) 

 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)  повідомляє про  доповнення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів   Товариства,   які  відбудуться   27  лютого  2015  року  об  11.00   годині  в    приміщенні   Правління  ПрАТ  “Укрпрофоздоровниця”   за   адресою:   м. Київ,вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.  (Первинна об’ява про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” була опублікована в газеті “Відомості НКЦПФР” № 10 (2014)  16.01.2015 р.):

Внести додаткові питання до порядку денного Зборів:

6.   Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Красні Зорі».

7.    Про припинення Дочірнього підприємства «Підприємство «Курорт» – дочірнє підприємство Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Курорт».

8.   Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Озерний».

9.    Про припинення Дочірнього підприємства «Київська міська курортна бальнеолікарня профспілок України» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Київська міська курортна бальнеолікарня профспілок України».

10. Про припинення Дочірнього підприємства «Сільгосппідприємство «Промінь» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Сільгосппідприємство «Промінь».

           

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  12.02.2015р. №29 (2033).

            Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління  

            ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”  ________________      М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                       МП                              12.02.2015р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) повідомляє,  що   позачергові   Загальні  збори  акціонерів  Товариства   відбудуться

27 лютого  2015  року  об  11.00  годині    в    приміщенні    Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”    за  адресою: м. Київ,  вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Порядок денний:

1.  Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

2.  Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

3.  Про продаж частки, що належить ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Орен-Крим".

4.Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

5.  Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

 

            Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах  акціонерів 27 лютого 2015 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

            Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства є 23 лютого 2015 року.

         Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

         Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного позачергових  Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 07 лютого 2015 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.

            Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення позачергових  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.

            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11.

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

            Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  16.01.2015р. №10 (2014).

            Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                   

            ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”  ________________      М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                              16.01.2015р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

 

І. Загальна інформація

1. Повне найменування емітента  Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Код за ЄДРПОУ  02583780

3. Місцезнаходження     01019 м.Київ а/с.34

4. Міжміський код, телефон та факс  (044)289-01-11 (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса     corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації       www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення   Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 22 жовтня 2014 року  з питання  " Про припинення повноважень та обрання членів  Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Головенець Галини Іванівни.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі звільнення з посади.

Посадова особа Головенець Галина Іванівна  не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Головенець Галина Іванівна, яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 6 місяців.

Посада, яку обіймала ця особа: заступник Голови Правління з організаційних та адміністративних питань ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 22 жовтня 2014 року з питання "Про припинення повноважень та обрання членів Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"  прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Галаченка Олександра Олександровича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Правління  Товариства.

Галаченко Олександр Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Галаченка Олександра Олександровича обрано на посаду Член Правління.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Правління.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний лікар ДП "Клінічний санаторій "Хмільник" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця".

Галаченко Олександр Олександрович не володіє пакетом акцій емітента. 

 

Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 22 жовтня 2014 року з питання "Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мусієнко-Боровика Юрія Олександровича.

Обрання посадової особи виконано на підставі дообрання складу Правління Товариства.

Мусієнко-Боровик  Юрій Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Мусієнко-Боровика Юрія Олександровича обрано на посаду Член Правління.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Правління.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник відділу капітального будівництва управління майном, інвестиціями та капітальним будівництвом ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, начальник експлуатаційно-обслуговуючого відділу адміністративно-господарського управління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, начальник будівельної ділянки ТОВ “Рубін-Україна”.

Мусієнко-Боровик  Юрій Олександрович не володіє пакетом акцій емітента. 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

 

(дата)