ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного річних Загальних  зборів   акціонерів  Товариства, які  відбудуться 26 квітня 2017  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501. (Первинна об’ява про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” була опублікована в газеті “Відомості НКЦПФР”                     № 56(2561)  23.03.2017р.):

Доповнення до проекту порядку денного

(переліку питань, що виносяться на голосування):

 

      27. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.

                 Проект рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 15 фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання (додається).

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства (додається).

3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздо­ровниця» Суботу М.В.

4. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови пов­ного виконання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства.

5. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

28. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

                 Проект рішення:

1. Обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 5 (п’ять) осіб строком на 3 роки до переобрання (додається).

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства (додається).

3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В.

4. Укласти цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.

5. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв’язку зі зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

29. Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

                  Проект рішення:

1. Припинити «Підприємство «Курорт» – Дочірнє підприємство Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 02576922,       м. Київ, вул. Трутенка, 6) шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

2. Призначити ліквідаційну комісію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

3. Зобов’язати ліквідаційну комісію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»:

– протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення здійснити всі необхідні дії, спрямовані на повідомлення органа, який здійснив державну реєстрацію, про перебування «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в процесі ліквідації;

– у передбачений законом строк з моменту призначення ліквідаційної комісії «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» опублікувати відповідну інформацію про ліквідацію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у друкованих засобах масової інформації із зазначенням двомісячного терміну подання кредиторами заяв про свої претензії згідно з чинним законодавством;

– після закінчення терміну на виявлення кредиторів скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження засновнику;

– звітувати про результати діяльності ліквідаційної комісії «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», а також виконувати інші функції, передбачені законодавством.

4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», що ліквідується, два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо ліквідації юридичної особи.

5. Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», який передбачає наступні заходи:

– звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття засновником рішення про ліквідацію, до органу, який здійснив державну реєстрацію з повідомленням про припинення «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом ліквідації;

– звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до органів державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та організацію позапланових перевірок;

– анулювання статусу платника ПДВ, єдиного податку;

– організація комплексу робіт щодо звільнення працівників «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у зв’язку з ліквідацією;

– розгляд вимог кредиторів, заявлених до «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом ліквідації;

– закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– проведення інвентаризації та оцінки майна «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– стягнення дебіторської заборгованості «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– проведення розрахунків з кредиторами «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– складення та затвердження ліквідаційного балансу «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– закриття поточного банківського рахунку;

– зняття «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування;

– передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;

– внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо при­пинення «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом ліквідації та організація публікації відповідного оголошення;

– вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію «Під­при­єм­ство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акці­о­нерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» як юридичної особи.

6. Встановити п’ятимісячний строк для проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  13.04.2017р. № 71 (2576).

           

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                  

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                            12.04.2017р.

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

                                           ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”
(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 26 квітня  2017  року  об  11.00  годині  за адресою:  м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного

                                                                                        22.03.2017 р.

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                                                              ІІ. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 15.11.2016р. (протокол №Зб-33) з питання “Про припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Кубраченка Анатолія Володимировича.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийняття Постанови Президії ФПУ від 21.04.2016р. №П-1-22.
Посадова особа Кубраченко Анатолій Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Кубраченко Анатолій Володимирович, який займав посаду Член Ревізійної комісії, припинив повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 6 місяці.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Голова ЦК Професійної спілки машинобудівників та приладобудівників України.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 15.11.2016р. (протокол №Зб-33) з питання “Про обрання члена Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Ревізійної комісії” прийнято рішення про обрання члена Ревізійної комісії ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Землянську Наталію Геннадіївну.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства.
Землянська Наталія Геннадіївна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Землянську Наталію Геннадіївну обрано на посаду Член Ревізійної комісії.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Землянська Н.Г. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (код за ЄДРПОУ: 00014479, ФПУ володiє часткою в статутному капіталі емітента - 92,92%; розмір  пакета  акцій емітента,  що  належить ФПУ – 15024687 акцій)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Ревізійної комісії (до 25.04.2017р.).
Землянська Наталія Геннадіївна не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців, заступник Голови Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців, управляючий Tourad Slovakia s.r.o. Royal Palace Hotel, директор ТОВ “Мережа пивних барів”, директор представництва ПФЛ “Баженов В.В.” Кримський тур оператор “Ласпі”.
 

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

_М.В. Субота_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

_15.11.2016р._”
(дата) 

ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Повідомлення про доповнення до проекту порядку денного позачергових загальних зборів

             ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного позачергових Загальних  зборів   акціонерів  Товариства, які  відбудуться 15 листопада 2016  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501. (Первинна об’ява про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” була опублікована в газеті “Відомості НКЦПФР”         № 193(2447)  10.10.2016 р.):

 Доповнення до проекту порядку денного

(переліку питань, що виносяться на голосування):

10. Про безоплатну передачу майнового комплексу “Дошкільний навчальний заклад “Веселка”.

            Проект рішення:

Дозволити безоплатну передачу майнового комплексу ДНЗ “Веселка” разом із земельною ділянкою, на який його розташовано, в комунальну власність територіальної громади м. Моршина Львівської області.

11. Про відчуження будівлі лікувально-адміністративного корпусу літ. Б-1, розташованої за адресою: Львівська обл., Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 15.

                      Проект рішення:

Дозволити відчуження будівлі лікувально-адміністративного корпусу літ. Б-1, розташованої за адресою: Львівська обл., Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 15 шляхом продажу на конкурсних засадах за ринковою вартістю, визначеною незалежною оцінкою.

12.Про відчуження будівлі санпро­пуск­ни­ка літ. В-2, розташованої за адресою: Львівська обл., Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 15.

Проект рішення:

      Дозволити відчуження будівлі санпро­пуск­ни­ка літ. В-2, розташованої за адресою: Львівська обл., Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 15 шляхом продажу на конкурсних засадах за ринковою вартістю, визначеною незалежною оцінкою.

13. Про відчуження будівлі бальнеологічної лікарніклубу-естради
літ. І`-1, розташованої за адресою: Львівська обл., Стрийський район, м.Моршин, вул. Геологів, 15.

                      Проект рішення:

      Дозволити відчуження будівлі бальнеологічної лікарніклубу-естради літ. І`-1, розташованої за адресою: Львівська обл., Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 15 шляхом продажу на конкурсних засадах за ринковою вартістю, визначеною незалежною оцінкою.

14. Про відчуження будівлі бальнеологічної лікарніспального корпусу № 1 літ. К`-І, розташованої за адресою: Львівська обл., Стрийський район, м.Моршин, вул. Геологів, 15.

                      Проект рішення:

      Дозволити відчуження будівлі бальнеологічної лікарніспального корпусу № 1 літ. К`-І, розташованої за адресою: Львівська обл., Стрийський район, м. Моршин, вул. Геологів, 15 шляхом продажу на конкурсних засадах за ринковою вартістю, визначеною незалежною оцінкою.

15. Про припинення Дочірнього підприємства “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського”.

            Проект рішення:

1.     Припинити Дочірнє підприємство “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” (Дніпропетровська обл., м.Верхньодніпровськ)  шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського”, що розташоване за адресою: 51602, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, м.Верхньодніпровськ.

2.     Встановити, що єдиним засновником та учасником Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського” є Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, який володітиме 100% Статутного капіталу Товариства.

3.     Затвердити Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського”, яке буде створено внаслідок перетворення Дочірнього підприємства “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, що становить 100% Статутного капіталу Дочірнього підприємства “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.

4.     У зв’язку з передачею всього майна, прав та обов’язків визнати правонаступником Дочірнього підприємства “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського”.

5.     Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Дочірнього підприємства “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, що припиняється шляхом реорганізації (перетворення), два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

6.     Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.

 

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 Повідомлення про доповнення до проекту порядку денного позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  02.11.2016р. №209 (2463).

 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                  

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                             01.11.2016р.

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів

                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) інформує, що в повідомленні про проведення позачергових Загальних зборів  акціонерів Товариства, які відбудуться 15 листопада 2016  року  об  11.00  годині за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501 (первинна об’ява про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” була опублікована в газеті “Відомості НКЦПФР” №193(2447) 10.10.2016.) допущена технічна помилка.
               Пункт 6 слід читати в такий редакції:
           “6. Про ліквідацію Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.”
               Всі інші пункти переліку питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного, дата та місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства залишити незмінними.

 

             Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”                         М.В. Субота.

 Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  02.11.2016р. №209 (2463).       

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                             01.11.2016р.