ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”
2. Код за ЄДРПОУ: 02583780
3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50
5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
    На засіданні Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровния" від 18.12.2015р.  з питання "Про Контракт з Головою Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про укладання Контракту з Головою Правління Товариства Суботою Миколою Васильовичем строком дії  п’ять  років, з 30 березня 2016 року до 29 березня 2021 року включно.
    Обрання посадової особи виконано на підставі закінчення строку дії Контракту від 30.03.2011р. з Головою Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Суботою М.В.
    Суботу Миколу Васильовича  обрано на посаду Голови Правління (продовження терміну повноважень).
    Субота Микола Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
    Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
    Не володiє пакетом акцій емітента.
    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
    Строк, на який обрано особу: 5 років (з 30.03.2016р. до 29.03.2021р.).
    Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", Голова Правління ВАТ "Сумський рафінадний завод".
    Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління        __________                       М.В. Субота
                                         (підпис)             (ініціали та прізвище керівника)
 
                                          М. П.                        21.12.2015р.
                                                                             (дата)

Доповнення до порядку денного

Повідомлення про доповнення до порядку денного позачерговихзагальних зборів

 

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє про доповнення до порядку денного позачергових  Загальних  зборів    акціонерів  Товариства, які  відбудуться  30 червня  2015  року  об  11.00  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501. (Первинна об’ява про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”  була опублікована в газеті “Відомості НКЦПФР” №94(2098) від 21.05.2015р.):

 

Внести додаткові питання до порядку денного:

7.      Про внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» від 23-24.11.2009 № Зб-18/4.2 “Про відчуження майна ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”.
8.      Про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» від 28.04.2010 № Зб-19/7.1 “Про   відчуження майна ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”.
9.      Про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» від 28.04.2010 № Зб-19/7.4 “Про відчуження майна ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”.
10. Про внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» від 21.02.2011 № Зб-20/9.1 “Про відчуження майна ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”.
11. Про внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» від 21.02.2011 № Зб-20/9.2 “Про відчуження майна ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”.
12. Про відчуження цілісного майнового комплексу Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом безоплатної передачі у державну власність до сфери управління Міністерства оборони України.
13. Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
14. Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
15. Про продаж пакету акцій ПрАТ “Санаторій “Утьос”, що належить Приватному акціонерному товариству лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.

 

                 Голова Правління

                ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”                                                                М.В. Субота

 

Повідомлення про доповнення до порядку денного позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  21.05.2015р. №94(2098).

           

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                     МП                              18.06.2015р.

Проведення позачергових загальних зборів

             ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє,  що позачергові  Загальні  збори    акціонерів    Товариства   відбудуться  30 червня  2015  року  об  11.00  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань,

що виносяться на голосування (порядок денний):

 

            1.  Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

            2.  Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

            3. Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна,8).

            4. Про відчуження цілісного майнового комплексу ресторан «Уклин», розташованого за адресою: Закарпатська область, Свалявський район, с. Поляна, вулиця Духновича, 162.

            5. Про продаж пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Санаторій «Рай-Оленівка», який належить Приватному акціонерному товариству лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

            6. Про відчуження цілісного майнового комплексу Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом безоплатної передачі в державну власність Міністерства оборони України.

           

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах  акціонерів 30 червня 2015 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

            Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 00 хвилин 24 червня 2015 року.

         Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

         Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного позачергових  Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 10 червня 2015 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.

            Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення позачергових  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.

            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11.

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  21.05.2015р. №94(2098).

 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

  Голова Правління            
  ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                      (підпис)

                                                                                     МП                              20.05.2015р.

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

ІІ. Текст повідомлення

 

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", які відбулися 24 квітня 2015 року (протокол №Зб-28 від 24.04.2015р.) прийнято рішення "Про ліквідацію Представництва Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" в Закарпатській області" , яким вирішено провести структурні зміни шляхом ліквідації Представництва Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" в Закарпатській області (далі-Представництво).

Причини прийняття такого рішення: значні суми коштів, які спрямовуються на утримання регіонального представництва.

Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів голові Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" доручено здійснити ліквідацію Представництва у встановленому законодаством порядку.

Інформація щодо Представництво.

Повне найменування Представництва: Представництво Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" в Закарпатській області.

Місцезнаходження Представництва: Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Фединця, 7.

Ідентифікаційний код Представництва: 25451689.

Правовий статус субєкта: БЕЗ ПРАВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Функції, які Представництво виконувало: керівництво підприємствами. Забезпечення функціонування закладів, здійснення управління і контроль та координація за фінансово-господарською та лікувально-діагностичною діяльністю підпорядкованих йому закладів відповідно до Положення про Представництво.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

_М.В. Субота_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

_24.04.2015р._”
(дата)