ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів

                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) інформує, що в повідомленні про проведення позачергових Загальних зборів  акціонерів Товариства, які відбудуться 15 листопада 2016  року  об  11.00  годині за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501 (первинна об’ява про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” була опублікована в газеті “Відомості НКЦПФР” №193(2447) 10.10.2016.) допущена технічна помилка.
               Пункт 6 слід читати в такий редакції:
           “6. Про ліквідацію Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.”
               Всі інші пункти переліку питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного, дата та місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства залишити незмінними.

 

             Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”                         М.В. Субота.

 Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  02.11.2016р. №209 (2463).       

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                             01.11.2016р.

ПOBІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє,  що позачергові  Загальні  збори  акціонерів  Товариства  відбудуться 15 листопада  2016  року  об  11.00  годині  за адресою:  м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.
        Перелік питань, що виносяться на голосування , згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
            Проект рішення:
           1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у складі:
           Осика Тетяна Вікторівна  - начальник відділу організаційного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
2. Затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
            Проект рішення:
           1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
            Проект рішення:
            1. Обрати  головою  позачергових  Загальних   зборів  акціонерів  Товариства – Саєнка В.В. – заступника Голови Федерації професійних спілок України.
            2.      Обрати  секретарем позачергових  Загальних  зборів  акціонерів Товариства –  Сітайла В.С. - Голову комісії з припинення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
            3. Доручити голові Загальних зборів акціонерів визначити порядок та регламент проведення  позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
4. Про затвердження передавального акту Дочірнього підприємства “Санаторій “Новомосковський” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
            Проект рішення:
            1. Затвердити передавальний акт Дочірнього підприємства “Санаторій “Новомосковський” Закритого акціонерного    товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
5. Про затвердження передавального акту Дочірнього підприємства “Санаторій “Затока” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
            Проект рішення:
           1. Затвердити передавальний акт Дочірнього підприємства “Санаторій “Затока” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
6. Про ліквідацію Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
            Проект рішення:
           1. Ліквідувати Дочірнє підприємство “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
7. Про затвердження передавального акту Дочірнього підприємства “Сільгосппідприємство “Промінь” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
            Проект рішення:
            1. Затвердити передавальний акт Дочірнього підприємства “Сільгосппідприємство “Промінь” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
8. Про припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
            Проект рішення:
           1. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Кубраченка Анатолія Володимировича у зв’язку з прийняттям Постанови Президії Федерації професійних спілок України 21.04.2016р. №П-1-22.
9. Про обрання члена Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Ревізійної комісії.
            Проект рішення:
            1. Обрати члена Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” фізичну особу на термін дії основного складу Ревізійної         комісії (до 25.04.2017р. включно) до переобрання Землянську Наталію Геннадіївну, голову Всеукраїнської профспілки  виробничників і підприємців.
    Землянська Н.Г. є представником акціонера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” – Федерації професійних спілок України (розмір  пакета  акцій,    що  належить ФПУ - 92,92%); розмір  пакета  акцій,  що  належить Землянській Н.Г.-0%.
            2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства (додається).
               3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Голову Правління ПрАТ   “Укрпрофоздоровниця” - Суботу М.В.
            4. Укласти цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.
             Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах  акціонерів 15 листопада 2016 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.
            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 09 листопада 2016 року.
            Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.
            Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 26 жовтня 2016 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.
            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.
            Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення позачергових  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.
            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11
            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
 
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  10.10.2016р. №193 (2447).

          

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                  

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                             12.10.2016р.

ПРО ОСОБЛИВУ IНФОРМАЦІЮ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

 ІІ. Текст повідомлення 

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10.08.2016р. (протокол №Зб-32) з питання "Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Паращука Володимира Григоровича.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийняття Постанови Президії ФПУ від 21.04.2016р. №П-1-22.
Посадова особа Паращук Володимир Григорович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Паращук Володимир Григорович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 3 місяці.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Голова Федерації профспілок Вінницької області.
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10.08.2016р. (протокол №Зб-32) з питання "Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дубіля Віталія Петровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
Дубіль Віталій Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Дубіля Віталія Петровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Дубіль В.П. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (код за ЄДРПОУ: 00014479, ФПУ володiє
часткою в статутному капіталі емітента - 92,92% розмір  пакета  акцій емітента,  що  належить ФПУ – 15024687 акцій).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р.). Дубіль Віталій Петрович не володіє пакетом акцій емітента. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок.

ІІІ. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

_М.В. Субота_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

_10.08.2016р._
(дата) 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Повідомлення про доповнення до проекту порядку денного позачергових загальних зборів

             ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного позачергових Загальних  зборів   акціонерів  Товариства, які  відбудуться 10 серпня  2016  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501. (Первинна об’ява про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” була опублікована в газеті “Відомості НКЦПФР” № 126 (2380)  06.07.2016 р.):

Доповнення до проекту порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування):

          7. Затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
          Проект рішення:
          Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
        8. Про внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 30 червня 2015               року №3б-29/12 “Про відчуження цілісного майнового комплексу Дочірнього підприємства “Дитячий санаторій “Сонячний”                 Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом                    безоплатної передачі у державну власність до сфери управління Міністерства оборони України”.
          Проект рішення:
          Внести зміни до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 30.06.2015р. №Зб-29/12.

 •            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.

          Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

          Повідомлення про доповнення до проекту порядку денного позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР” від 27.07.2016р. №141 (2395).

         

        Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

          Голова Правління          

          ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                             (підпис)

 

                                                                              МП                              26.07.2016р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ

                            Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

             ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє,  що позачергові  Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 10 серпня  2016  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

            Проект рішення:

      1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у складі:

           Осика Тетяна Вікторівна  - начальник відділу організаційного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

            Проект рішення:

           1.  Обрати  головою  позачергових  Загальних   зборів  акціонерів  Товариства – Саєнка Володимира Володимировича – заступника Голови Федерації професійних спілок України.

           2.  Обрати  секретарем позачергових  Загальних  зборів  акціонерів Товариства –  Сітайла Валерія Сергійовича, Голову комісії з припинення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

       3. Доручити голові Загальних зборів акціонерів визначити порядок та регламент проведення  позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

3. Про скасування рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2016р. №Зб-31/21 “Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Львів”.

            Проект рішення:

       1. Скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2016р. №Зб-31/21 “Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Львів”.

4. Про скасування рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2016р. №Зб-31/19 “Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Красні зорі”.

            Проект рішення:

       1. Скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2016р. №Зб-31/19 “Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Красні зорі”.

5. Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

            Проект рішення:

            1. Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Паращука Володимира Григоровича у зв’язку з прийняттям  Постанови Президії Федерації професійних спілок України від 21.04.2016р. №П-1-22.

6. Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

            Проект рішення:

            1. Обрати члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” фізичну особу на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р. включно) до переобрання Дубіля Віталія Петровича, голову Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок.Дубіль В.П. є представником акціонера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” – Федерації професійних спілок України (розмір  пакета  акцій,  що  належить ФПУ  92,92%); розмір  пакета  акцій,  що  належить Дубілю В.П. - 0%.

            2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства (додається).

            3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” - Суботу М.В.

            4.  Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

            Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах  акціонерів 10 серпня 2016 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 04 серпня 2016 року.

         Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

        Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 21 липня 2016 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.

           Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення позачергових  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.

            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11

 

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від 06.07.2016р. №126 (2380).

           

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                              05.07.2016р.