ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ

20.01.2022

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

         Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство) станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що відбудуться 21.01.2022.

      Відповідно до ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 17.01.2022, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Тип акцій –  прості іменні. Інші типи акцій не емітувалися.

       Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 17 січня 2022 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

10.01.2022

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових  загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного позачергових Загальних  зборів   акціонерів  Товариства, які  відбудуться 21 січня 2022 року  об  11.00  годині  за адресою: місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

            Порядок реєстрації акціонерів для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства залишаються без змін.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.

Доповнення до проекту порядку денного

(переліку питань, включених до проекту порядку денного):

 

8. Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення:

1.Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» Фленька Володимира Юрійовича на підставі Постанови Президії ФПУ у зв’язку з припиненням повноважень голови Закарпатської обласної ради профспілок.

 

9. Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.   

 

Проект рішення:

Обрати членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" шляхом простого голосування на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2024р. включно) до переобрання:

1. ЧЕРНИША Валерія Сергійовича

 

Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства (додається).
 2. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Суботу М.В.
 3. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови повного виконання цивільно-правового-договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства.
 4. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства.

 

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

ЗМІНИ ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ

 24.12.2021р.

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

Проект рішенНя ДО 7 (СЬОМОГО) ПИТАННЯ «Про надання дозволу на внесення нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до статутного капіталу ТОВ «Клінічний санаторій «Жовтень», включеного до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які відбудуться 21 січня 2022 року та запропонований акціонером Товариства – Федерацією професійних спілок України, який володіє 92,92 % статутного капіталу Товариства: 

1.      Надати дозвіл на внесення до статутного капіталу ТОВ «Клінічний санаторій «Жовтень» (код ЄДРПОУ 02583744) нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 02583780) згідно з переліком (Додаток 1) за ринковою вартістю, визначеною на підставі незалежної оцінки, за умови відсутності будь-яких обтяжень та обмежень щодо цього майна, та при умові укладання Корпоративного договору між учасниками ТОВ «Клінічний Санаторій «ЖОВТЕНЬ» та Інвестиційного договору з реалізації інвестиційного проекту реконструкції ТОВ «Клінічний санаторій «ЖОВТЕНЬ» (укладається між ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» - замовник, ТОВ «БЕНЕФІТ ОФФЕР» - Інвестор та ТОВ «Клінічний Санаторій «ЖОВТЕНЬ» - виконавець).

2.      Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздопровниця» Суботі М.В. на загальних зборах учасників ТОВ «Клінічний санаторій «Жовтень» по питанню «Про збільшення статутного капіталу ТОВ «Клінічний санаторій «Жовтень» за рахунок додаткового вкладу учасника» голосувати «ЗА» з врахуванням п.1 даного рішення.

 3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Саєнка В.В.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2022

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

АКЦІОНЕРІВ ПPАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ",

ЩО ВІДБУДУТЬСЯ 21 СІЧНЯ 2022 РОКУ ОБ 11.00 ГОДИНІ,

ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

  ДОКЛАДНІНШЕ НАТИСНІТЬ ТУТ

signature1.p7s

signature2.p7s 

21.12.2021 p.

               

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 2022

 

21.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 09-16/1072

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 21 січня 2022 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ  ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s