ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2022

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

АКЦІОНЕРІВ ПPАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ",

ЩО ВІДБУДУТЬСЯ 21 СІЧНЯ 2022 РОКУ ОБ 11.00 ГОДИНІ,

ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

  ДОКЛАДНІНШЕ НАТИСНІТЬ ТУТ

signature1.p7s

signature2.p7s 

21.12.2021 p.

               

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 2022

 

21.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 09-16/1072

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 21 січня 2022 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ  ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

03.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/1008

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

СУБОТА М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

03.12.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

03.12.2021

Призначено

Виконуючий обовязки Головного бухгалтера

Ускова Людмила Володимирівна

д/н

0

Змістінформації

Згідно з Наказом Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 03.12.2021 року №87-к заступника головного бухгалтера управління бухгалтерського обліку та звітності Ускову Людмилу Володимирівну призначено виконуючим обов’язки головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” з 03.12.2021р. у зв’язку зі звільненням головного бухгалтера Гайдамаки Ганни Вікторівни з 02.12.2021р. Строк виконання обов’язків  - з 03.12.2021р. до 02.02.2022р. включно.

Призначення посадової особи виконано на підставі того, що підставою для видання Наказу Товариства є звільнення головного бухгалтера Гайдамаки Ганни Вікторівни 02.12.2021р. відповідно до Наказу Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 02.12.2021 року №85-к.

Ускова Людмила Володимирівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Ускову Людмилу Володимирівну призначена на посаду Виконуючим обов’язки Головного бухгалтера.

Ускова Людмила Володимирівна не володіє пакетом акцій емітента.

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який призначено особу: з 03.12.2021р. до 02.02.2022р. включно.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник головного бухгалтера ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», начальник фінансово-економічного управління-заступник головного бухгалтера ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічного управління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 ____________

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

03.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/1007

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

СУБОТА М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

03.12.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

02.12.2021

Звільнено

Головний бухгалтер

Гайдамака Ганна Вікторівна

д/н

0

Змістінформації

Посадова особа головний бухгалтер ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Гайдамака Ганна Вікторівна звільнена з посади за власним бажанням 02.12.2021р. згідно Наказу Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 02.12.2021 року №85-к.

Орган, що прийняв рішення про звільнення – Голова Правління, дата прийняття рішенні – 02.12.2021р., причина прийняття цього рішення: звільнення за власним бажанням (частина 1 статті 38 Кодексу Законів про працю України). Звільнення посадової особи виконано на підставі видання Наказу Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 02.12.2021 року №85-к згідно заяви Гайдамаки Г.В. про звільнення з посади головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за власним бажанням.

Посадова особа Гайдамака Ганна Вікторівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Гайдамака Ганна Вікторівна, яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 27.02.2020р.- 02.12.2021р.

Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента. 

 * Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію) 

02.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/1006

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

Голова Правління

 

 

 

СУБОТА М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м. Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)  

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

02.12.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по     батькові або повне найменування юридичної особи

                                                  

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

02.12.2021

обрано

Член Правління

Гайдамака Ганна Вікторівна

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 02.12.2021р. (протокол №Р-29) з питання «Про обрання члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», визначення особи, уповноваженої на підписання контракту з членом Правління» прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Гайдамаку Ганну Вікторівну.

Обрання посадової особи виконано на підставі дообрання складу Правління Товариства.

Гайдамака Ганна Вікторівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Гайдамаку Ганну Вікторівну обрано на посаду Член Правління.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Гайдамака Ганна Вікторівна не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Правління (до 20.05.2024р.).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», головний бухгалтер ТОВ «Київська м'ясо технологічна компанія».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.